MARKELLSTØRJEN ER PÅ VEI TILBAKE I NORSKE FARVANN

For undervannsjegere og fridykkere er det få arter som er så spennende og facinerende som Makrellstørjen, eller Atlantic bluefin-tuna som den heter i andre farvann. På 50-tallet hadde norge en rik bestand av denne mektige fisken som kan svømme i opp mot 70 kmt og bli over 3 meter lang.

27.08.2014

Desverre ble denne arten sterkt rammet av overfiske, og har som et resultat vært totalt fraværende langs norkekysten de siste tiårene. I januar i år publiserte Bergens Tidende en sak som forteller hvordan norske forskere ved havforskingsinsituttet nå mener det er forsvarlig å starte kommersiell fangst av arten i norske farvann, og en kvote på 31 tonn skal fiskes i 2014. 


Den 24.September i år kom det nye tegn på at Markellstørjen er på vei tilbake til norske farvann. I Langangsfjorden utenfor Stavern ble en større gruppe Makrellstørjer observert helt i overflaten gjennom en hel dag. Du kan lese mer om dette her.


Kun dager senere publiserte dagbladet denne artikkelen, der en Makrellstørje svømte kun få meter unna en familie på fisketur.


Frivannsliv oppfordrer alle fridykkere til å kontakte havforskningsinstituttet dersom en gjør observasjoner av denne fantastiske arten, og la harpunen ligge igjen i båten frem til bestanden eventuellt er bærekraftig.


Les og lær mer om makrellstørjen her.