Undervannsjakt i løpet av et år – del 1 av 4 - Høsten

Undervannsjakt i løpet av et år – del 1 av 4 - Høsten

Foto: Michael Byø

Hei!
Michael Byø, 1982-modell oppvokst på rød grød med fløde, kamelåso og alt for mye melk. Har drevet med undervannsjakt og fridykking i Danmark siden jeg var 12 år. I 2008 søkte jeg nye utfordringer som elektriker i Norge. Derfra gikk det fort, kjærligheten blomstret og det resulterte i 3 barn. Frida 5 år, Freia 8 år og Snorre 13 år.

De første årene ble tilbragt på Danmarksplass i Bergen der jeg gikk gjennom den kritiske tilvenningsfasen. Det regner ikke SÅ mye i Danmark for å si det kort. I 2014 ble det meldt flytting til Stord og her har vi vært siden.
I denne bloggen vil jeg dele mine erfaringer om de ulike årstider vi som fridykkere og undervannsjegere opplever i sjøen. Les med og få et godt grunnlag for å oppleve de 4 årstider under overflaten.

 

Høsten i sjøen er for mange fridykkere lyspunktet i hverdagen som stadig blir mer og mer grå. Sikten forbedres gradvis i takt med at temperaturen faller og algene forsvinner sakte, men sikkert. Fisken som har søkt tilflukt i dypet fra det varme vann langs kysten trekker oppover igjen.

 

Høsten er for mange undervannsjegere å betrakte som den beste tiden for jakt og sanking

• Vannet er fremdeles varmt og behagelig
Lyren er tallrik
Krabbene har ofte mest kjøtt og best kvalitet
Torsken trekker innover i fjordene
Breiflabben finnes på grunt vann
• Nattdykk blir enklere på kveldstid
Piggvaren tar en tur opp i fjæresteinene, kanskje
Flyndre som skrubbe, rødspette og tunge er gode og faste i kjøttet.

 

Undervannsjeger leter etter flyndre på havbunnen

Piggvaren kamuflerer seg på sandbunnen. Foto: Michael Byø

Høstsesongen kan ha små marginer utfra temperatur og nedbør. Sistnevnte kan spesielt påvirke sikten i de øverste vannlagene i fjordene. På Vestlandet varer sesongen typisk til slutten av november eller et stykke inn i desember. Det er temperaturen som ofte er den beste indikatoren.

Dykker du ofte i et område med mye liv, og plutselig erfarer at nå ble det veldig dødt, så merk deg temperaturen i sjøen. Det skjer som regel kort tid etter at temperaturen synker til 8-9 grader.

Følg med på den nye innovative tjeneste www.havvarsel.no her er det og gode kart over havstrøm.

 

Fridykker som nattdykker med dykkerlykt i Norge

Foto: Michael Byø

Nattdykk

Høsten er definitivt den beste tiden for nattdykk. Høydepunktet i år er 29. oktober når vi stiller klokken 1 time tilbake. Det betyr i korte trekk 1 time mer i sjøen på kvelden.

Dette er tiden hvor småbarnsforeldre kan dykke mye uten det går utover samværet med barna og av erfaring er det mye fin fisk og finne helt inne på 2m dybde på denne tid.

Treffer du på mye fisk kan det være lurt å begrense seg. Den beste fisken er den som ikke har vært innom fryseboksen og da har du det perfekte argument for å dra ut igjen.

Undervannsjakt er definitivt den mest selektive form for fiskeri
Det selektive privilegiet medfører et stort ansvar for den enkelte utøver.

 

Torsk og steinbit, fanget ved undervannsjakt i Norge

Bærekraftig matsanking

I Norge har vi fridykkere ubegrenset tilgang på jordens største spisekammer, havet.

Havressursloven stadfester i §2 at de viltlevende marine ressurser tilhører fellesskapet i Norge. Allemannsretten sikrer at vi kan bevege oss fritt tilnærmelsesvis overalt på land og langs kysten. 

Ved matsanking og jakt med harpun er det vi utøvere som velger akkurat hva og hvor mye vi vil ta med oss hjem. Dette gjør undervannsjakt til den mest selektive form for fiskeri. Vi kan i motsetning til tradisjonelle fiskerimetoder velge ut et bytte, avlive det raskt uten å påføre unødvendig lidelse og skade. Legg til at fotavtrykket vårt er tilnærmelsesvis null sammenlignet med tradisjonelt fiske, garn og teinefiske.

Det gir samtidig en tydelig fordel for jakt på mange arter, men samtidig følger det også med et stort ansvar. Et forvaltningsansvar for å utøve bærekraftig fiskeri. Det er sent på høsten, sikten er +10meter, du finner et lite område med sand. Kamskjellene ligger strødd med 1-2meters mellomrom. Det er sikkert 30stk totalt, nok til å invitere foreldrene på middag
- Hva gjør du? Plukker du med deg alt og invitere foreldrene på middag?

Tar du med deg en liten del (ca. 20%) og blir din egen Fiskeriminister med et bærekraftig forvaltningsansvar for så å komme tilbake etter noen år og hente ut nye 20%

Litt fakta som kan hjelpe å ta beslutningen:

Kamskjell bruker 4-5år for å nå minstemålet på 10cm og ytterlig tid på å vokse seg til gunstig størrelse for høsting som er +12cm

 

Kamskjell plukket under fridykking i Norge

 

Lær mer i våre artikler

Lær om jaktteknikk
Slik dykker du etter kamskjell

 

 

 

Tilbake til bloggen