Samling: Fridykkerliner og fangstliner

Med en fridykkerline blir du synlig i vannoverflaten for andre fridykkere og personer i båt, og du er fysisk koblet på bøyen eller flåten. Linen festes mellom bøyen og blybeltet, og den gule fridykkerlinen leveres med fiskestopper som hindrer fangsten i å synke etter at den er tredd på linen. Se vårt utvalg fridykkerliner her.