4 Tips for lavere luftforbruk

4 Tips for lavere luftforbruk

Av René Petterson, for Frivannsliv

Har du opplevd at du når gassreservene dine før meddykkerne dine? Skulle du helst hatt de 5-10 minuttene ekstra på dykket?

Noen dykkere har fysiologisk høyere luftforbruk enn andre, men de fleste kan gjøre noen enkle grep for å redusere luftforbruket. Spesielt i tilfeller hvor du har endret på utstyret ditt, byttet drakt, vams eller flaskesett kan du oppleve at luftforbruket øker.

 

1.

Ro ned etter du har kommet i vannet og før du starter nedstigningen. Blås opp bcd. Steng utventil på tørrdrakten og blås litt luft i den (husk å åpne den før nedstigning). Legg deg på rygg, pust med magen og ro ned pulsen. Mange opplever spesielt i starten av dykkekarrieren eller hvis det har vært en stund siden sist, at man blir litt oppkavet under påkledning og ihopp. Få bukt med dette og ro ned så får du mer ut av dykket ditt.

 

2.

Avveiing er en viktig faktor for god oppdriftskontroll. Rett blymengde avhenger av flere ting. Har du neoprendrakt vil du oppleve at denne komprimeres spesielt de første 10 meterne i vannsøylen. Når neopren komprimeres mister materialet oppdrift og trenger i prinsippet mindre bly for å oppnå negativ oppdrift. Skalldraktene har et mer konstant behov for bly. Man kan gjøre en grov-avveining med full flaske, men den beste tiden å gjøre en skikkelig avveining er med 40-50 bar på flasken. Du har rett blymengde når du flyter med vannet i øyehøyde og et normalt innpust i lungene. Når du puster vil du synke rolig. Husk på at nedstigning og oppstigning skal gjennomføres sakte.

 

3.

Strømlinjeforming: Som dykkere i kaldt vann skubber vi ganske mye masse gjennom vannsøylen. Siden vi trenger isolasjonen av godt utstyr og god bekledning er dette noe vi ikke kan gjøre så mye med. Noe som er enkelt kan optimaliseres er hvordan utstyret sitter på kroppen. Pass på at du ikke har komponenter som dingler og streker i vannet unødvendig. kvitt deg med unødvendig utstyr og komponenter som ikke er viktig for dykket. Et godt eksempel er fangstutstyr og fotoutstyr på samme dykker. Dette sprer fokus og resulterer ofte i ingen resultater. Prøv å redusere antall oppgaver pr dykk og evaluer om de er oppnåelige. Dette sikrer deg bedre opplevelser og mindre dykkestress.

 

4.

Jobb med å holde armene i ro og la beina sørge for fremdriften. Jobb med å finne en balansert horisontal/liggende stilling i vannet. Dette reduserer mengden masse du skubber gjennom vannsøylen og gir deg best mulig uttelling for hvert beinspark.

Ta en egenevaluering over effektiviteten av svømmeføttene dine, plastfinner er som regel lettere og mykere enn gummifinner. Dette betyr at plastfinner ofte belaster muskulaturen i leggene mindre, men gir også vesentlig mindre fremdrift og har kortere levetid fordi plasten blir mykere etterhvert som den slites.

Gummifinner er i de fleste tilfeller beregnet for å skubbe mer masse gjennom vannsøylen og kan i begynnelsen kjennes litt tunge ut. Dette er den type svømmefot som gir mest skyv pr forbrukt energi. Baksiden av medaljen er at noen dykkere opplever at de må trene opp muskulaturen, spesielt i leggene, for at de skal være behagelig å svømme med. Jobb med- og vær bevisst over pusten din, pass på at du puster dypt og rolig (pust med magen).

 

Les neste artikkel:

4 tips for å ikke være “DEN” dykkeren

 

 

Tilbake til bloggen