Undervannsjakt etter kveite

Undervannsjakt etter kveite

Av Simen Wilberg og Michael Byø

 

Skal du jakte etter kveite med harpun? Da bør du sette deg godt inn i hva som gjør det til en human jakt, samtidig som du minimerer sjansene for skadeskyting.

Jakt etter kveite skiller seg fra all annen undervannsjakt. Før du starter jakten: All kveite over 200cm er totalfredet og ulovlig å fange. Påbud om tilbakesetting av kveite over 200cm skyldes risiko for opphopning av tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer i fisken. Minstemålet er 84cm, fordi målet er at flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg.

Denne artikkelen er skrevet for undervannsjakt etter kveiter på +10kg. Medforfatter er Michael Byø som i en årrekke har jaktet etter kveite med harpun. Han har førstehåndskunnskap om de beste teknikkene og hvilket utstyr som anbefales.

 

Foto: Michael Byø

 

Kveiten kan bli opp mot 350 kg tung. Det er en sterk fisk, samtidig som den er veldig løs i kjøttet. Det er en fisk som vekker sterke følelser. Desto større kveiten blir, desto flere vil mene at den ikke skal spises eller jaktes på, av ulike grunner, mer vi vil konsentrere oss om jakt etter kveite med harpun, og hvordan du minimerer sjansene for skadeskyting.

 

ANATOMI

Som med alle flyndrefisker ligger hjernen og nakken på den ene siden av hodet. Det er her harpunpilen bør treffe. Det vil avlive fisken i skuddet, eller lamme den slik at den ikke kan rase avgårde. Det kan være vrient å se seg ut dette området, men du kan lage deg noen hjelpelinjer som gjør det lettere. Se etter hjellebuen til kveiten. Der hjellebuen avsluttes fortsetter du rett inn i området hvor hjernen og nervesenteret ligger. En annen metode er å se seg ut finnen ved gjellelokket. Midt mellom roten av denne finnen og sidefinnen finner du det idieelle treffpunktet. Se illustrasjon under.

 

 

SKUDDTEKNIKK

På kveiter under 10kg er det ikke så viktig hvilken vinkel du har på skuddet. Etterhvert som kveiten blir større blir vinkelen på skuddet helt avgjørende for om pilen blir sittende godt nok fast. Skuddet bør alltid være i en vinkel bakenifra og fremover mot Kveitens hode. Det er tre grunner til at dette er viktig:

1. Pilen kommer på skrå gjennom fisken. Det er da mye større sannsynlighet for at mothaken på pilen kommer seg helt gjennom fisken og kan brette seg ut, slik at pilen ikke sklir av fisken. Dette kan lett skje om en skyter rett ovenifra og ned. Dersom fisken ligger på steinbunn vil ikke pilen komme seg helt igjennom, og du vil miste fangsten. Dersom kveiten ligger på sandbunn kan og flopperen bli hindret i å løse seg ut.

2. Bedre feste. Når pilen skytes på skrå gjennom fisken vil den og få et bedre feste. Pilen får nå en lengre bane gjennom fisken og det er større sannsynlighet for å treffe et dødelig eller lammende område av fisken.

3. Du treffer ikke ideelt, og kveiten rømmer. Harpunpilen ligger nå på slep etter fisken. Dette vil gjøre minst skade på kveiten, og dermed minimere sjansene for at den river seg av pilen. Dersom pilen står i feil vinkel nå vil den rive seg frem og tilbake i det kveiten rømmer, og sjansene for at fangsten glipper øker dramatisk.

 

 

HVORDAN TILNÆRME SEG EN KVEITE

Kveiten stoler som regel på seg selv, og blir liggende når du nærmer deg. Dersom du har anledning, prøv å tilnærme deg kveiten på skrått bakenifra. Da har du også riktig skuddvinkel.

 

 

Foto: Michael Byø

 

UTSTYRET

Riggen din er aldri sterkere enn det svakeste punktet. Dette er det EKSTREMT viktig å være obs på. Det nytter ikke med en flett ny harpun dersom fangstlinen er fraværende eller ikke duger, eller dersom harpunlinen er slitt og skadet. Sørg alltid for at alle deler av fangstriggen din er i god stand.

Harpun
Det er mange ulike meninger om hva slags utstyr som er det beste for jakt etter kveite. La oss se på det viktigste først, nemlig harpunen. Den må være kraftig og presis. Pilen skal treffe nøyaktig der du sikter, og med stor nok kraft til å få pilen helt igjennom kveiten. En harpun på 95cm eller mer anbefales, og den bør være rigget med to strikk.

Pilen må være mellom 7- og 8mm tykk. Dette gir presisjon og gjennomslagskraft. En viktig del av harpunpilen er mothaken. Den bør ha en naturlig knekk i enden, slik at den ikke så lett finner veien ut igjen gjennom skuddhullet dersom den ikke får løst seg ut. Den bør og møte litt motstand i utløst posisjon slik at den ikke detter ned igjen. Harpunpilen kan ha både en- eller to mothaker dersom du skal jakte kveite. Unngå piler med stor avstand fra spissen av pilen til enden av mothaken. Pass også på at mothaken ikke er for kort. Et alternativ til vanlige harpunpiler er en gjenget pil hvor man skrur på et slip tip-oppsett (en pil med løs spiss koblet til pilen med wire). Dette oppsettet finner du i produktanbefalinger lenger nede i artikkelen.

Ikke bruk snelle. Det blir bare styr og kan gjøre det vanskelig å sikre fangsten. Du får også flere ledd i riggen din, noe som åpner for flere svake punkt og potensielle brudd.

Line og bøye.
Bruk den signalgule fangstlinen. Den er mer enn sterk nok, samtidig som den har en viss elastitet og fungerer som en stor rykkdemper. Velg en bøye med solide festepunkt for fangstlinen, her kan vi anbefale JBLs fangstbøye.

Harpunline
Harpunlinen bør være i tykk monofillament eller harpunwire. Dersom du forventer å finne stor kveite, sett alltid på en ny harpunline før jakten starter.

Se våre produktanbefalinger lenger nede i artikkelen.

 

 

BÅT

Om du jakter målrettet på stor kveite i områder der det er stor sjanse for å treffe på stor kveite, bør du ha en båt med båtfører i nærheten til enhver tid. I båten bør det ligge et ekstra sett med bøye og harpun som er klart for skudd nr. 2. Vær forsiktig med håndtering av kveite over 20 kg. De har enorme krefter med en kortvarig, men eksplosiv energi. Kveiten kan virke nokså rolig når den sitter på pilen, men når du drar den inn på linen våkner den ofte opp og svømmer mot dypet. Her er det viktig å ha kontroll på alt av liner til enhver tid så ikke man ufrivllig får ny pers i dybdedykk.

Pass og på å tre et sterkt tau med en snurpeløkke rundt sporen (halen) på kveiten så snart som mulig. Da er fangsten 100% sikret.

 

Photo: Aleksander Nordahl, ettpust.com

 

Håndtering av kveite i båt

Tre alltid fisken inn på linen før den løftes opp i båt eller dras på land. Slik unngår du å ødelegge pilen, og minimerer risikoen for at pilen gjør skade på mennesker og materiell. Snu kveiten så fort det er mulig så den ligger med buken opp. Da finner den roen ganske fort og akseptere sin skjebne.

 

BØYEOPPSETT

Dersom du dykker fra land uten båt: Gjør deg kjent i området, kveite jaktes ofte i området hvor der ikke er de store dybdeforskjeller. Planlegger du å dykke på maks 10 meter i et område som har en maks dybde på 20 meter bør du ha minimum 25 meter bøyeline (gjerne 30 meter), da vil motstanden bli mindre om kveiten drar mot bunnen da den slipper å dra bøyen under. Sjekk at du er fri av bøyelinen før du skyter. Ikke prøv å holde igjen kveiten, den vil dra for fullt uansett hvor mye motstand den får. I værste fall mister du både kveiten og utstyret. Ha en ekstra harpun hengende bak bøyen med en stor karabinkrok som du lett kan klikke rundt bøyelinen før du svømmer ned og sikrer fangsten med skudd nr. 2. I død tilstand er kveiten nærmest vektløs i vann, derfor er det ingen grunn til å bruke bøyer med et unødvendig stor volum. Men dykker du på plasser det er veldig dypt kan det være lurt å bruke en skumfylt bøye som ikke kollapser om kveiten drar den ned på 10-20 m. Eventuelt en bøye som kan ha stort overtrykk.

 

 

Sist men ikke minst: Kjenn dine egne grenser og grensene til utstyret ditt. Er du på jakt etter pale til svigermors katt, og tilfeldigvis kommer over en kveite på størrelse med et spisebord, er det sikkert lurt å se på det som «once in a lifetime»-mulighet. Gi den et kjærlig klapp med hendene og kjenn på kreftene når den tar av fra bunnen.

 

ANBEFALT UTSTYR

HARPUNER:

FRIVANNSLIV® Hunter er en kraftig aluminiumsharpun og den eneste aluminiumsharpunene i vårt sortiment som vi anbefaler til jakt etter kveite (med unntak av rollermodeller). FRIVANNSLIV® Tactical Carbon og FRIVANNSLIV® Tactical Carbon Premium er toppmodeller i carbon som gir svært god presisjon på grunn av carbonrøret. Salvimar Tomahawk er en rollerharpun, dvs at harpunstrikket spennes over begge sidene av harpunen, og dette gir mye kraft med kortere lengde men er et mer teknisk oppsett for den som ønsker det. Disse modellene er i aluminium. 

 

PILER OG TILBEHØR

Ved kveitejakt velger man piler som er minst 7mm tykke. Man kan velge kraftige standardpiler som Salvimar Pacific 7,5mm og Salvimar Pacific 8mm, eller en pil med gjenget tupp som Salvimar Pacific 7mm med gjenger, hvor man i tillegg monterer et slip tip-oppsett, en løs, gjenget pilspiss hvor pilspissen er festet til pilen med en wire. 

Hvis du ønsker en pakke med pil, slip tip, rykkdemper, harpunline og klemmer så finner du det her. Dette er ypperlig hvis du allerede har en kraftig harpun men trenger resten av riggen. Hvis du oppgir hvilken harpun du har kan vi montere pilen for deg.

 

MINSTEMÅL, MAKSMÅL OG FAKTA

Minstemål for atlantisk kveite er 84 cm. Omregnet til vekt tilsvarer dette ca 5,5 kg totalt, 5,0 kg sløyd med hode og 4,0 kg sløyd og hodekappet. Årsaken til minstemålsbestemmelser er at flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg. I 2017 ble det innført et maksmål på 200cm og dette er fremdeles gjeldende i 2023. All fangst over 200cm skal settes tilbake i sjø, selv om fisken er døende, denne regelen skyldes risiko for opphopning av tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer i fisken.

Komplett liste over minstemål ved fangst av fisk finner du her. 

Som med all undervannsjakt, gå etter den fisken du vil spise, vær selektiv, og forhold deg til regionale og nasjonele fredninger og minstemål. Dette kan du lese mer om på nettsidene til Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

God jakt!

 

 

Tilbake til bloggen