Regelverk for rekordliste i undervannsjakt

Regelverk for rekordliste i undervannsjakt

Nye registreringer sendes til post@frivannsliv.no i henhold til listen nedenfor. 

1. Fangstregler

a. Norgesrekorder i undervannsjakt kan settes i Norge og norske farvann

b. Fisken skal tas med harpungevær,hender, kniv eller lyster, og i form av fridykking.

c. Det er ikke tillatt å ta fisk som er kultivert eller er i fiskeoppdrett.

d. Innmeldte fisker skal være over 300 g.

 

2. Veiing og måling

a. Fisk under 25kg skal veies på digitalvekt. Fisk over 25kg kan veies på fjær-vekt. Juryen kan kreve å få vekten tilsendt for kontroill. Fortrinnsvis skal fisken veies på en vekt som er godkjent for kjøp og salg.

b. Angi vekttype og veiested

c. Det kreves et mål av fisken fra snuten til ytterste kant av sporden.

 

3. Bevitnelse

a. Riktig vekt og lengde skal bevitnes av to personer (i tillegg til uv-jegeren selv) som har vært til stede ved veiingen.

b. Det skal også være en skriftlig bekreftelse på at gitte opplysninger er riktige av en myndig person.

 

4. Foto/Identifikasjon

a. Bilde av fisken skal vedlegges, hvor størrelsen på fisken klart fremgår. Fisken bør legges på bakken sammen med en meterstokk, eventuelt en annen kjent gjenstand (harpun, svømmefot etc.)

Det er også ønskelig med bilde av jegeren med fangsten. Bildene skal være i god oppløsning.

b. Når det gjelder fiskeslag som kan forveksles med andre, må detaljfoto også vedlegges.

c. Fisken bør dypfryses inntil rekorden er godkjent av juryen

 

5. Spesielle bestemmelser

Rekordlisten gjelder fiskeslag som av UV-jegeren vurderes som matfisk. Nye fiskeslag og fangstopplysninger skal allikevel godkjennes av juryen. Det er forbudt å harpunere eller stikke laksefisk her i landet, og hummer er totalfredet i forhold til dykking.

 

Se norsk rekordliste i undervannsjakt her.

 

Tilbake til bloggen